"Kādēļ man vispār kādreiz no šejienes jābrauc prom!?" (I.Valdmane)